محصولات جهان‌گستر برای مشاغل گوناگون
اتوماسیون تغذیه پرینتر چاپ کارت اتوماسیون پارکینگ گیت ورود و خروج قفل الکترونیکی
اثرانگشتی
اتوماسیون مجموعه ورزشی
صدور ژتون پرینتر چاپ کارت مدل 5350 قفل پارکینگ گیت ورود و خروج قفل الکترونیکی باشگاهی دستگاه خدمات ورزشی
رزرو غذا و
صدور ژتون
مدل 5350 قفل پارکینگ گیت ورود و خروج قفل باشگاهی مجموعه های ورزشی
اتوماسیون اتوبوسرانی اتوماسیون کتابخانه پورتال سازمانی یاس سیستم جامع دانشگاهی اتوماسیون
حمل و نقل
اتوماسیون شهربازی
سیستم جامع اتوبلیط صدور ژتون
اسکنر بارکد خوان
پورتال سازماني ياس دستگاه کنترل تردد خوابگاه دستگاه تاكسيمتر TA90 اتوماسیون جامع شهربازی
کارتخوان کیمیا اسکنر بارکدخوان شخصي، شركتي، سازماني دستگاه کنترل تردد خوابگاه دستگاه موقعیت یاب
مجهز به GPS
افزایش/کاهش
اعتبار کارت